Club Info

De naam van de club wordt ontleend aan het idyllische park dat de tennisterreinen als het ware omarmt. Samen met de parken Vogelzang en Middelheim maakt het park Den Brandt deel uit van het Nachtegalenpark. Wanneer de zon te fel schijnt op de velden genieten de deelnemers van onze jeugdstages van sport en spel in de koelte van deze historische bomen. 9 gravel terreinen die elk jaar worden heraangelegd.

In deze groene long ten zuiden van de Metropool bevindt zich ook kasteel Den Brandt dat gebouwd werd in 1790 in Louis XVI-stijl en eigendom was van de familie Della Faille.

De naam "Den Brandt" duikt voor het eerst op in 1396 en verwijst naar een afgebrande plek in het bos. In die tijd was dat de manier om bosgebied om te vormen tot landbouwgrond.Ook onze tennisclub baadt in het groen en heeft in elk seizoen een uitgesproken charme!

Reservatie reglement

Reserveer via TennisVlaanderen of de App, je kan 24h op voorhand reserveren.
De personen op het reservatiescherm komen altijd overeen met die op het veld.
Indien je verhinderd bent, annuleer tijdig zodat het veld terug vrij komt.
Enkel spelen met clubleden : 3x per jaar een gast uitnodigen (registreren).
Enkel spelen met tennisschoenen (gravel) en tenniskledij.
Bij aanhoudende droogte : het veld sproeien, niet spelen bij plassen !
Na het spelen het veld volledig vegen met het sleepnet.

huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van Koninklijke Den Brandt vzw
Nieuwe tekst goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 april 2015

Neen tegen grensoverschrijdend gedrag!

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms'en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, ...

TC Den Brandt zegt neen tegen dergelijk gedrag!

Lees verder

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch mee te maken krijgen, terecht kan

• Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;

• Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;

• Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten.

Vertrouwenspersoon & Aanspreekpunt integriteit TC Den Brandt:

  • Lennert De Schrijver

Externe aanspreekpunten:

• Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101;

• De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712

•  Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk)

•  Het JAC (Jongerenadviescentrum)

•  Tele Onthaal via 106 of teleonthaal.be

•  awel.be

• Aanspreekpunt integriteit Tennis Vlaanderen: Dirk Deldaele, 0473 32 31 84, dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be of Regine Hiergens, 03 828 98 97, topsportcentrum@tennisvlaanderen.be 

Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming

Bestuur

Voorzitter: Horace Van Gaever (2025)
Ondervoorzitter: Vincent Fransen (2025)
Secretaris: Wim Lewi (2023)
Penningmeester: Alexander Ammerlaan (2023)
Overige bestuurders: Alexander Delen (2025)*, Jacques Delen (2023)* , Wim Neefs (2023), Melissa Van Leuven, Nuno Vertessen (2023)*.
*Deze drie bestuurders vertegenwoordigen de NV Immo Den Brandt in de raad van bestuur van de vzw.

Lees verder


Petanquebestuur: Thierry Delbeke (voorzitter)
Bridgebestuur: Robert Joukes (voorzitter), Jan Vanhavenberge (Secretaris-penningmeester), bijgestaan door Emmy Van Eupen en Lizette Janssens
Effectieve leden van Koninklijke Den Brandt vzw
Elk jaar op de laatste zondagvoormiddag van januari vindt de algemene vergadering van de effectieve leden van de vzw plaats. Op die jaarvergadering worden de rekeningen en de begroting goedgekeurd, worden om de twee jaar de leden van de Raad van Bestuur gekozen, enz. Om effectief lid van de categorie A* te kunnen worden van de vzw moet men onder meer 18 jaar oud zijn, ten minste twee jaar lid zijn van de club, actief deelnemen aan één van de activiteiten (tennis, bridge, petanque) en in regel zijn met het jaarlijkse vzw-lidmaatschap. Minstens twee derden van de effectieve leden van categorie A moeten tennisspelende leden zijn.
Toegetreden leden van de vzw kunnen bij de secretaris een modelbrief krijgen om zich kandidaat te stellen. Effectieve leden die tot het bestuur willen toetreden bezorgen aan de raad van bestuur van de club een gemotiveerde kandidatuur, ten laatste op de tweede vrijdag voorafgaand aan de algemene vergadering.
*De bestuurders van de NV Immo Den Brandt en de NV Immo Den Brandt zelf zijn de effectieve leden van categorie B.

Historiek

In oktober 1937 werd de “VZW DEN BRANDT” opgericht, en in 1938 begon Brandt Tennis Club haar activiteiten.

Lees verder

De Heer Tony Deckers had in 1937 tennisbanen aangelegd en verhuurde deze terreinen aan “VZW DEN BRANDT”. In het begin was er geen clubhuis en een bestaande serre werd in een primitieve bar veranderd. In 1939 werd een nieuw clubhuis geopend. Tijdens de tweede wereldoorlog was het natuurlijk stil. De bezetters hadden de zes eerste banen opgeëist. Na de bevrijding eiste het Belgische leger de terreinen van Den Brandt op en maakte er een wagenpark van voor zware voertuigen, wat natuurlijk heel veel schade aanrichtte. Tot in 1949 was Den Brandt in slechte staat en grotendeels verwoest. Onder impuls van de Heer Veretennicoff (schoonzoon van Tony Deckers) en een ploeg vrienden begonnen de herstellingen, die zeker niet van een leien dakje liepen. De eerste zes banen werden door de Heer Tahon heraangelegd. Den Brandt telde toen 211 leden. In 1950 waren tien tennisbanen klaar, in 1951 beschikte de club over twaalf terreinen.

De naam van de club wordt ontleend aan het idyllische park dat de tennisterreinen als het ware omarmt. Samen met de parken Vogelzang en Middelheim maakt het park Den Brandt deel uit van het Nachtegalenpark. Wanneer de zon te fel schijnt op de velden genieten de deelnemers van onze jeugdstages van sport en spel in de koelte van deze historische bomen.

In deze groene long ten zuiden van de Metropool bevindt zich ook kasteel Den Brandt dat gebouwd werd in 1790 in Louis XVI-stijl en eigendom was van de familie Della Faille.

De naam "Den Brandt" duikt voor het eerst op in 1396 en verwijst naar een afgebrande plek in het bos. In die tijd was dat de manier om bosgebied om te vormen tot landbouwgrond.Ook onze tennisclub baadt in het groen en heeft in elk seizoen een uitgesproken charme!
 

Tennisclub “DEN BRANDT” werd achtereenvolgens geleid door:
1951 - 1957 De Heer Raoul Bona

Charmant industrieel – één van de laatste mecenassen – Zijn hoofddoel was de vereniging naar de buitenwereld te laten uitstralen. Is hierin volkomen geslaagd. Werd in gans België gerespecteerd. Omringde zich met competente mensen en bouwde de club uit tot de grootste tennisvereniging van het Gewest Antwerpen. Stond enorm dicht bij de leden die allen zijn vrienden waren.

1958 - 1967 Graaf Daniël Le Grelle
Stippelde onmiddellijk een prachtig jeugdbeleid uit. Haalde Gino Mezzi binnen. Behaalde hiermee meteen resultaat en voerde Michel Devillé, Jean-Paul Roels en Christian Verbeeck naar de Belgische tennistop. Het jeugdtornooi werd een ware happening voor de Vlaamse en Waalse jongeren. Streefde een kleine fusie na met Victory H.C. met in het achterhoofd nog een grotere fusie met meerdere clubs uit verschillende sporttakken. Een project dat echter nooit gerealiseerd werd.

1968 - 1993 De Heer Jo Boonen
Vijfentwintig jaar voorzitter zijn van een vereniging is geen gemakkelijke klus. Maar met diplomatie kan men veel bereiken en dan hebben we onmiddellijk zijn sterkste gave benadrukt. Oogstte een prachtig succes in 1970 met drie nationale interclubtitels, DAMES 2, HEREN 2 en DAMES 4.

Mede-initiatiefnemer van de alom gekende CUP OF FLANDERS. Dit prestigieuze tornooi met internationale uitstraling werd voor het eerst georganiseerd in 1968 met de steun van "De Nieuwe Gazet".

Door zijn goede contacten met de Engelse Tennisfederatie konden we steeds rekenen op een sterk deelnemersveld. Ook de ganse IMMO DEN BRANDT-zaak werd onder zijn beleid tot een goed einde gebracht.

1993 - 1999 Mevrouw Hélène Defays

Gedurende 6 jaar werd de voorzittershamer kundig gehanteerd door Hélène, die daarvoor reeds blijk had gegeven van groot organisatorisch talent in de raad van beheer van de club en in de afdeling bridge.

1999 - 2007 De heer Michel Eeckels
Sedert 1999 wordt Den Brandt geleid door een dynamische voorzitter die een nieuwe wind heeft doen waaien over de club.

Door de leiding van de tennisschool in 2000 toe te vertrouwen aan Koen Gonnissen (ex- Daviscup coach) vonden talrijke jongeren terug de weg naar Den Brandt. Sinds 2006 ligt de leiding van de Brandt Tennis Academy in de ervaren handen van Johan Van Herck.
In 2001 werd de titel van kampioen van België in hoogste damensafdeling behaald wat het beste bewijs is dat recreatietennis en competitie op het hoogste niveau perfect combineerbaar zijn op onze club.

kampioenentitel Dames 1 Nationaal 2002: wij hebben onze titel van 2001, ondanks een licht gewijzigde opstelling, na een uiterst spannende competitie toch kunnen behouden. Nogmaals proficiat aan onze meisjes en hun coach Wim Neefs.

Ook in 2003, 2004 en 2005 blijft deze onderscheiding op Den Brandt!

kampioenentitel Heren 3 Nationaal 2002
: na twee verwoede pogingen is de promotie naar 2° afdeling een feit met als kers op de taart de kampioenentitel die op gepaste wijze gevierd werd. Proficiat aan de ganse ploeg en hun coach Koen Gonnissen.

Ook in Heren 45 ging het de Brandtploeg voor de wind in 2004

2007 – 2011 De heer Etienne Stultiens

Met een veelvoudig Belgisch tenniskampioen aan het hoofd van onze tennisclub was de toekomst in ervaren handen. Dankzij zijn lidmaatschap sinds 1973 kent hij Den Brandt door en door. Etienne stond aan het roer van de club in een moeilijke periode, aan het eind waarvan besprekingen met de eigenaar van clubhuis en terreinen heeft geleid tot een nieuwe overeenkomst waarbij de club twee terreinen zal inleveren in 2012 en belangrijke verfraaiingswerken onderging en nog zal ondergaan.

2011 - … De heer Horace Van Gaever. Hij zette in de eerste plaats het onder zijn voorganger aangevatte renovatiewerk voort. In 2012 luidde de hertekende Brandt TC (met negen spikssplinternieuwe gravel-tennisbanen, een mini-terrein, een petanquevlakte, en een nieuwe en ruime natuurlijke tribune (het zgn. “bergske” of “den butte”) officieel het jaar in aan het eind waarvan de 75ste verjaardag van de oprichting van Koninklijke Den Brandt vzw werd gevierd. In januari 2013 traden vijf zeer jonge leden tot het bestuur van de club toe, een waarachtige en hoopvolle wissel op de toekomst. Interessante promotietarieven werden ingevoerd om vnl. jongere families aan te kunnen trekken. Een heuse jaarkalender werd opgemaakt met diverse activiteiten die het hele ledenbestand kunnen interesseren.


Historiek van de tennissport in het algemeen.

Van "jeu de paume" tot Wimbledon … (wvr)

Meer info vind je ook op www.tennisbelgica.be

Oertijd Wandschilderingen tonen dat de mens altijd al met voorwerpen heeft gegooid voor het plezier. Zelfs stokken werden in de oertijd gebruikt om een voorwerp weg te kaatsen. Egyptenaren, Romeinen en Grieken vermaakten zich met balspelen. 11de eeuwIn Frankrijk ontstaat de voorloper van het tennis, namelijk het jeu de paume (spel met de handpalm). Met de hand kaatst men een balletje naar een tegenspeler. Dit spel wordt razendsnel populair.

1285Eén van de eerste tennisbanen wordt gebouwd in Valencia.

1500Men slaat het balletje al een tijdje niet meer met de hand, maar met een soort slaghout.Dit slaghout wordt vervangen door een racket die met darmen van schapen bespannen werd. 1850 Charles Goodyear experimenteert met rubberen ballen op gras.

 

 

 

1873 Walter C. Wingfield stelt de reglementen van het tennisspel op. Deze spelregels gelden nu nog in grote mate. 1874Tennis wordt nu ook in Amerika gespeeld. 1877 De All England Croquet and Lawn Tennis Club in Wimbledon (Londen) organiseert voor de eerste maal een tennistornooi. 200 mensen wonen de finale bij.

20ste eeuw

 

Tennis begint een ware triomftocht doorheen de wereld.

1938 : Oprichting van vzw Den Brandt

Lees hierboven de historiek van de club.

2004

Wel 15 000 mensen zijn aanwezig tijdens de finale van Wimbledon (Engeland), Roland Garros (Frankrijk), de Australian Open (Australië) en de US Open (Amerika) en miljoenen mensen volgen het spektakel

Built by WP - Tweaked by NewWorld - Touched by RoBoT